Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของสัปดาห์ที่. 3 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พ.ย.2558 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ทีมงานอันเข้มแข็งยังคงปักหลักปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โครงการ "BMW Service Apprentice Program "...รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดกิจกรรมองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคกลาง ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์......รายละเอียด
วันนี้ 15 พ.ย.58 ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ นำทีมงานถ่ายทำสารคดีข่าวของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการถ่ายทำข่าวสารคดี "โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ".....รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดเล็กของรัฐบาล มีการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์, เครื่องจักรกลการเกษตร.... รายละเอียด
ผอ.กล่าวเปิดโครงการของชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์. "โครงการ O2O Marketing: Unilever Network" ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย จำกัด รายละเอียด

วันนี้ทีมงานช่างยนต์และช่างอิเลคทรอนิกส์ ไปร่วมกิจกรรมการให้บริการด้านยานยนต์ ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์และรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส ์โครงการ "อำเภอยิ้ม" รายละเอียด
ทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ได้รับมอบหมายจาก สอศ. จัดนิทรรศการ เรื่อง "สถานศึกษาสีขาว"  รายละเอียด
ผอ.ประทีป จุฬาเลิศและทีมงานให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ" ให้กับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ จาก วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รายละเอียด
ผอ.เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ดูรายละเอียด
คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านควบคุมและจำหน่าย ระบบไฟฟ้าที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ห้การต้อนรับและบรรยายให้กับผู้อำนวยการและครูแนะแนว รายละเอียดเพิ่มเติม
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยง กับอาชีวศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ช่วงบ่าย ผอ.เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรฐานการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างปรับปรุงอาคาร รายละเอียด

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคาร รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ รายละเอียด

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ