Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

-แผนกเชื่อมโลหะ

-แผนกไฟฟ้ากำลัง

-แผนกการโรงแรม

-แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-แผนกเครื่องมือกล

-แผนกช่างยนต์

-แผนกบัญชี

-แผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

มุมคอมพิวเตอร์
บทความคอมพิวเตอร
Graphic Design
ภาษา ASP
ภาษา PHP
เช็คราคาคอมพิวเตอร์
ทิปคอมพิวเตอร
ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ผลงานดีเด่น    # สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553     # นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554     # รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ “หน่วยองค์การวิชาชีพ” 2 ปีซ้อน 2555-2556    # ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปี 2556 ในระดับคุณภาพ ดีมาก      # นายธนชัย คงมั่น  นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส.1  ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานต่างประเทศของ สอศ.ได้อันดับที่ 2 ของนักศึกษาทั่วประเทศ ไปฝึกงานที่ประเทศบรูไน ดารุสซาราม ปี 2556    # โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา นวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556”   # เกียรติบัตร “สถานศึกษาที่จัดทำรายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา มีคุณภาพดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2556”     # ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายโครงการ “ปัญญาชนคนทำดี” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 2556    # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการของคลีนิคเทคโนโลยี 2 ปีซ้อน 2555-2556 # สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาะบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 4 ดาว 2 โมเดล ประจำปีการศึกษา 2556 # ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการอาสู้ Flood จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 # สถานศึกษาคุณภาพระดับดีมาก ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2554-2555 # เชิญชม สกู๊บพิเศษ นศ ทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ออกรายการ เจาะใจ ร่วมกิจกรรม CSR กับ บริษัท ปูนซีเมนตืไทย SCG คืนนี้เวลา 22.00น. ช่อง 5
 

วิทยาลัยเปิดรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาโควต้าในวันแรก และรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผอ.เปิดการอบรมให้ความรู้ "ระบบจ่ายและการควบคุมระบบไฟฟ้า". ให้กับนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ร.พ.ศิริราช เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด

ผอ.พร้อมทีมงานชี้แจงแนะนำโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับ ปวส.ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6. รร.ภัทรญาณวิทยา ดูรายละเอียด
ในฐานะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือการจัด อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดูรายละเอียด
ผอ.ให้การต้อนรับคุณธงชัย วงษ์สวรรค์ President. FMSCT. , MSAT Top Gear ,บริษัทไทยแลนด์เซอร์กิต จำกัด ดูรายละเอียด
ทีมงานแนะแนวได้ร่วมจัดกิจกรรมแนะนำแนวทางการเรียนสายอาชีพ แบบสุดๆ ให้กับโรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม เมื่อวันที่15 มกราคม 2558 ดูรายละเอียด
ผอ.พร้อมทีมแนะแนวไปแนะนำให้กับภาคีเครือข่ายการจัดกา รอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับ ปวช.และ ปวส ดูรายละเอียด
ผอ.ชี้แจงแนะนำโครงการการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6. รร.แหลมบัววิทยาเ ดูรายละเอียด
ผอ.ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงสร้าง ความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ ทางการศึกษาอาชีวศึกษา (V-NET) ดูรายละเอียด
   
   
   

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม รายละเอียด

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ตามโครงการการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ในระยะ 3 เดือนแรก

ชมรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ อบรม การใช้ฐานข้อมูล ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

- ประกาศสอบราคาห้องน้ำ-ห้องส้วม ดูรายละเอียด

- เอกสารสอบราคาห้องน้ำห้องส้วม ดูรายละเอียด

- ปร4 งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วดูรายละเอียด

- ปร5 งานปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ดูรายละเอียด

แจ้งนักศึกษาทวิภาคีสามารถ download แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานกรอกข้อมูลแล้ว ปริ๊นออกมาใส่แฟ้ม พร้อมด้วยใส้แฟ้ม

ส่วนตัวแฟ้มและใส้แฟ้มสามารถหาซื้อได้ที่ทางวิทยาลัยเท่านั้นโดยที่ทางงานการค้าได้จัดไว้ให้ ส่วนราคาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้นักศึกษาระบบทวิภาคีสามารถ download ตัวอย่างแบบฟอร์มไปดูวิธีการพิมพ์ให้ถูกต้อง นักศึกษาทุกคนต้องมีแฟ้มสะสมผลงานคนละ 1 เล่มเพื่อรับการประเมินปลายภาคเรียน 1/2557 ให้นักศึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อในแฟ้มสะสมผลงาน ส่งที่ครูที่ปรึกษา ในสัปดาหืสุดท้ายของการเรียนการสอน เพื่อที่ครูที่ปรึกษาจะได้นำมาประเมินต่อไป

****หมายเหตุ รูปติดแฟ้มสะสมผลงานห้ามใส่หมวก แว่นตาดำ ต้องเป็นรูปหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

****ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน....Downlad ได้ที่นี่

ชมรมการโรงแรมได้จัดจำหน่ายไอติมฟรุ้งฟริ้งขึ้น ที่หน้าแผนกการโรงแรม ในราคา 2 แท่ง 5 บาท ทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ ในเวลา 10.30 - 13.00 น.

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท racer ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท marc ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ใบรับรองการฝึกงานของนักศึกษาฝีกงานสามารถ Download ได้ที่นี่


โทรแจ้ง 1579

 
Free Clock  
Free Clock <

 

Web Design Factory
web-design-factory.net
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร. 034-277081 โทรสาร 034-277082 www.bkf.ac.th Webmaster:งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ