แผนการเรียนงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

แผนการเรียน รหัส 61

แผนการเรียน รหัส 62

แผนการเรียน รหัส 63