รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สนใจ “เรียนสายอาชีพ” ติดต่อสมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม : 034-277081

—————————————————

โคว้ต้ารอบแรก วันอาทิตย์ ที่ 20 ม.ค. 2562
เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ หอประชุม 1
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

—————————————————

“เรียนสายอาชีพ มีดีกว่าที่คุณคิด
ถ้าไม่อยากตกงาน และอยากมีงานทำ
มีรายได้ระหว่างเรียน ต้องเรียนสายอาชีพ”