รับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 

รับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา “บางแก้วฟ้า อาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

ในวันที่ 27 กรกฎาคม2562 ผู้ใดสนใจสมัครได้ที่ นักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. ได้ทุกคนครับ

คลิ๊กอ่าน >> รายละเอียด ที่นี่