ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ประกวดภาพถ่าย ในโครงการ My Motorcycle My World : Photo Contest 2019

ขอเชิญ  นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ประกวดภาพถ่าย

ในโครงการ “ขับขี่จักรยานยนต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ๒๕๖๒”  My Motorcycle My World : Photo Contest 2019

ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย องค์กรภาคีเครือข่าย

รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนน

ที่เกี่ยวข้องกับการขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

*กำหนดการส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
** รายละเอียดการสมัครและใบสมัครดังแนบ