เปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เปิดภาคเรียนที่ 1   ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเเปิ่นอุปถัมภ์)