รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำ งวดที่ 05 งปม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำ งวดที่ 05 งปม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600309 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ประจำงวดที่ 05 ประจำปี 2561
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ 05