รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายละเอียด : รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

รายงานการประชุมครูและเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คลิกที่นี่