ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน  2  อัตรา

รายละเอียด

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่งครูพิเศษสอน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง    จำนวน  1  อัตรา
 2. ตำแหน่งครูพิเศษสอน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม    จำนวน  1  อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

 1. วันเวลารับสมัคร รับสมัคร  ในวันและเวลาราชการ
  ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 เมษายน พ.ศ. 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสำนักงาน/งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วิธีการคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
 2. สอบทฤษฎี  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
  ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
  เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ
เบอร์โทร : 034-277081

รายละเอียดเพิ่มเติม 

คลิ๊ก