ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวัดผลและประเมินผล) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน) จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

 1. วันเวลารับสมัคร รับสมัครในวันและเวลาราชการ
  ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน พ.ศ. 2562
  (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสำนักงาน/งานบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วิธีการคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
 2. สัมภาษณ์ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562
  เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศผลคัดเลือกและรายงานตัว

วิทยาลัยฯจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ
เบอร์โทร : 034-277081

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊ก