ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่งครูพิเศษสอน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

 1. วันเวลารับสมัคร รับสมัครในวันและเวลาราชการ
  ตั้งแต่วันที่ 11-21 มกราคม พ.ศ. 2562
  (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสำนักงาน/งานบุคลากร

วิธีการคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562
 2. สัมภาษณ์ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
  เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ
เบอร์โทร : 034-277081

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊ก