ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นี้

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.