พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้าฯ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2561