[ภาพ] พิธีไหว้ครู วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 กรกฏาคม 2561