แผนกวิชาช่างเชื่อม

แผนกวิชาช่างเชื่อม
Welder Department

ครูประจำแผนก

ครูไชยยา สุริยะจันทร์
หัวหน้าแผนก
ครูประจวบ แสงอรุณ
ครูประจำแผนก
ครูภคพัส เหล่าวัฒนวรรณ
ครูประจำแผนก
ครูดำรง ศรีบัว
ครูประจำแผนก