โครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ

กำหนด โครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเปิ่น ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกีรติ  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)