โครงการ ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพ โครงการ ปั

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อม ชนิด CMT จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณ

Read more

ออกค่ายจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียน ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี

 ประมวลภาพกิจกรรม โค

Read more