โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

ณ วัดใหม่ห้วยลึก ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 

คลิ๊กดูภาพโครงการ