ต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

19 พ.ย.2561 ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ รองฯศิริวรรณ จันทร์เจริญ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561