เชิญชวนผู้สนใจใช้ Application Echo VE เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

เชิญชวนผู้สนใจใช้ Application Echo VE เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

ผู้สนใจติดต่อได้ที่

1. ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

2. ครูนฤมล 095-5341608

3. ครูเบญจรัตน์ 063-1703919