ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkaewfa Industrial and Community Education College.

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 18 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73120

โทรศัพท์     โทร. 034-277081

โทรสาร      โทร. 034-277082

เว็บไซต์      http://www.bkf.ac.th,

อีเมล         E-mail: bkf_04@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา  32 ไร่

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2539

 • 1. อาคารกิจกรรมและหอประชุม (แบบเลขที่ 36402)
 •     จำนวน 1 หลัง
 • 2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (แบบเลขที่ 36401)
 •     จำนวน 1 หลัง
 • 3. โรงฝึกงาน (แบบเลขที่ 36403)
 •      จำนวน 2 หลัง
 • 4. บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 (แบบเลขที่ 38001)
 •     จำนวน 1 หลัง
 • 5. บ้านพักครู 6 หน่วย (แบบเลขที่ 36404)
 •      จำนวน 2 หลัง
 • 6. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย (แบบเลขที่ 38002)
 •      จำนวน 3 หลัง
 • 7. ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หน่วย (แบบเลขที่ 36002)
 •      จำนวน 2 หลัง

ปีงบประมาณ 2540

 •  1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (แบบเลขที่ กช 40012)
      จำนวน 1 หลัง

 ปีงบประมาณ 2541

 •      1. ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า
 •      2. ระบบประปาบาดาล
 •          จำนวน 1 ชุด

 ปีงบประมาณ 2542

 •     1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม. พื้นที่ 1,500  ตรม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิดพร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบ่อพัก (แบบเลขที่ 38070)

 ปีงบประมาณ 2543

 •      1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม. พื้นที่ 1,500 ตรม. (แบบเลขที่ 3901/43)

ปีงบประมาณ 2544

              1. สนามบาสเกตบอลมาตรฐานเสาประตู โครงการเหล็กเคลื่อนที่ได้ ขนาด 18X30.12 ม. (เป็นสนามกีฬาตานยาเสพติด)

           ปีงบประมาณ 2550

             1. รั้วพร้อมประตูและป้ายชื่อวิทยาลัย

 •       จำนวน 1 รั้ว

 ปีงบประมาณ 2551

 •      1. โรงอาหารเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง

 ปีงบประมาณ 2554

 •      1. ห้องน้ำชาย-หญิง   รวม 10 ห้อง
 •      จำนวน 1 หลัง