ข้อมูลอาคารสถานที่

  • ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ชื่อภาษาอังกฤษ Bangkaewfa Industrial and Community Education College

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 18 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม       รหัสไปรษณีย์  73120

โทรศัพท์     โทร. 034-277081

โทรสาร      โทร. 034-277082

เว็บไซต์      http://bkf.ac.th,

อีเมล         E-mail: bkf_04@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา  32 ไร่

  • รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2539

1.อาคารกิจกรรมและหอประชุม (แบบเลขที่ 36402)          จำนวน 1 หลัง

2.อาคารเรียนและปฏิบัติการ (แบบเลขที่ 36401)             จำนวน 1 หลัง

3.โรงฝึกงาน (แบบเลขที่ 36403)                               จำนวน 2 หลัง

4.บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 (แบบเลขที่ 38001)             จำนวน 1 หลัง

5.บ้านพักครู 6 หน่วย (แบบเลขที่ 36404)                     จำนวน 2 หลัง

6.บ้านพักภารโรง 2 หน่วย (แบบเลขที่ 38002)                จำนวน 3 หลัง

7.ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หน่วย (แบบเลขที่ 36002)              จำนวน 2 หลัง

ปีงบประมาณ 2540

1.อาคารเรียนและปฏิบัติการ (แบบเลขที่ กช 40012)         จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2541

1.ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า

2.ระบบประปาบาดาล                                           จำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ 2542

1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม. พื้นที่ 1,500  ตรม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิดพร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบ่อพัก (แบบเลขที่ 38070)

ปีงบประมาณ 2543

1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม. พื้นที่ 1,500 ตรม. (แบบเลขที่ 3901/43)

ปีงบประมาณ 2544

1.สนามบาสเกตบอลมาตรฐานเสาประตู โครงการเหล็กเคลื่อนที่ได้ ขนาด 18X30.12 ม.          (เป็นสนามกีฬาตานยาเสพติด)

 

ปีงบประมาณ 2550

1.รั้วพร้อมประตูและป้ายชื่อวิทยาลัย                            จำนวน 1 รั้ว

ปีงบประมาณ 2551

1.โรงอาหารเอนกประสงค์                                       จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2554

1.ห้องน้ำชาย-หญิง รวม 10 ห้อง                               จำนวน 1 หลัง