ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ต้องการกำลังคน

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

คลิกที่นี่