ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bangkaewfa Industrial and community Education college

สถานที่ตั้ง เลขที่ 18 หมู่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์73120

โทรศัพท์ โทร. 034-277081

โทรสาร โทร.034-277082

เว็ปไซต์ : www.bkf.ac.th

อีเมล : bkf04@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา 32 ไร่