ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อม ชนิด CMT จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อม ชนิด CMT จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562